Hoe – 7 stappen

Er zijn zeven stappen te nemen voor het realiseren van een succesvolle organisatie. Tijdens het zetten van deze stappen bepalen we per onderwerp de continuïteitswaarde en maken daarbij keuzes op basis van GBA (Wat is Goed, wat kan Beter en welke Actie nemen we?)

  • De stabiliteit van je bedrijf veiligstellen door effectief en gericht te werken aan kortetermijndoelstellingen.
  • Acceptatie, doelen nastreven of conflicten oplossen.
  • Inzicht krijgen in je mogelijkheden. Plus strategisch handelen vanuit initiatief en verantwoord risico nemen.
  • Je mensen in beweging brengen en haalbare innovaties realiseren.
  • Actieve en gecommitteerde betrokkenheid op basis van een missie.
  • Allianties en partnerschappen aangaan met andere bedrijven en een visie ontwikkelen.
  • Een bewuste bijdrage leveren aan een duurzame samenleving, vanuit verbondenheid.

Het succes van je dromen bereik je door eraan te werken. Durf jij het aan?