Jouw bedrijfseconomische partner voor het MKB.
Jouw bedrijfseconomische partner voor het MKB.

Elk bedrijf, klein of groot, beweegt mee met de dynamiek van het bedrijfsleven. Dit betekent dat er vroeg of laat vragen ontstaan, zowel ten aanzien van het bedrijf als voor de ondernemer persoonlijk.

Veel van die vragen kan de ondernemer zelf beantwoorden, waarbij het prettig is te klankborden en een ander naar je bedrijf te laten kijken. Koen Jurgens doet niet anders, hij is uitstekend thuis in bedrijfsontwikkeling en heeft al vele ondernemers verder op weg geholpen.

Ondernemer

“De ondernemer ondersteunen in zijn bedrijfsvraagstukken, zodat hij of zij de juiste stappen zet, zie ik als een belangrijke taak van mijn werk”, legt Koen Jurgens uit. “Denk daarbij aan de samenhang tussen commercie, financiën, bedrijfsprocessen en personeel. In dit soort processen draait het vooral om de ondernemer zelf. Hoe gaat het met je? Waar sta je nu en waar wil je naartoe? En welke strategische keuzes maak je?

Mijn doel is de ondernemer bij zijn bedrijfsvoering te ondersteunen. Via bijvoorbeeld coaching, waarin vooral de menskant naar voren komt én via advies, dat vooral bedrijfsgericht is.

Samenwerking

Door zijn jarenlange ervaring kent Koen Jurgens inmiddels vele MKB-bedrijven in Noord-Nederland. “Ik merk dat ondernemers op zoek zijn naar nieuwe vormen van expansie. Ondernemers willen kennis en ervaring delen, alsmede financiële risico’s spreiden. Samenwerking past daarin en heeft als bijkomend voordeel dat het aan de kostenkant besparingen oplevert. Kortom, hierbij is sprake van een win/win situatie en gezien de huidige economische omstandigheden is die hang naar samenwerking goed te verklaren.

Soms koppel ik ondernemers en als ze dat zelf doen, vragen ze veelal om advies. “Doel is altijd om het beste uit de mens én het bedrijf te halen”, besluit Koen Jurgens. “Veel doet de ondernemer zelf, daarnaast zijn er zaken waarbij het goed is een klankbord te hebben. Immers, een goed advies geeft inzicht in de eigen positie en een persoonlijk klankbord biedt de inspiratie voor je vervolgstap.”